International Basic Sciences Knowledge Contest

"URAL FEDERAL DISTRICT TEACHING HOUSE"

Autonomous Non-Profit Organization

Legal and actual address: Office 712, 13, 8 Marta Str., Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia, 620014

Public transport stop: "Metro "Ploshchad 1905 goda (1905 Year Square)"

Web-site: urfodu.ru

Bank details

OGRN (Primary State Registration Number) 1026605630732
Settlement account 40703810100010000293 in OAO Bank "Yekaterinburg"
Correspondent account 30101810500000000904 in the Main Settlement and Encashment Center
BIC (Bank Identification Code) 046577904,
INN (Taxpayer Identification Number) 6663072963,
KPP (Tax Registration Reason Code) 667101001

Our Staff

Director: Syrtsov Viktor Viktorovich
Deputy Director:Gorozhantseva Tatiana Anatolyevna, urfodu4@urfodu.ru, +7 (343) 377-62-88
Chief Accountant: Dubovskikh Olga Andreevna, +7 (343) 377-65-99
Deputy Director for Scientific-Methodological Activities: Botalov Aleksey Mikhailovich, urfodu16@urfodu.ru, +7 (343) 287-41-27
Head of the Analytical Department: Fetisov Dmitriy Anatolievich, urfodu11@urfodu.ru, +7 (343) 287-41-27

Specialists

Shafikova Marina Ravilyevna The Czech Republic urfodu2@urfodu.ru, +7 (343) 377-66-42
Koptelova Irina Vladimirovna Kazakhstan urfodu3@urfodu.ru, +7 (343) 377-65-06
Tupitsyna Lyubov Alexandrovna Bulgaria urfodu5@urfodu.ru, +7 (343) 377-62-75
Shestakova Alexandra Olegovna Other countries, Turkey, Greece urfodu6@urfodu.ru, +7 (343) 377-65-69
Bubnov Anton Sergeevich Tajikistan urfodu10@urfodu.ru, +7 (343) 377-65-06
Zhdanova Oxana Pavlovna Ukraine urfodu8@urfodu.ru, +7 (343) 377-66-42
Gorozhantseva Tatiana Anatolyevna Belarus urfodu4@urfodu.ru, +7 (343) 377-62-88